Notatbøker

Notatbøker med trykk av Gry Heges bilder, malt med håndproteser, på forsiden.